Home

Epistola lui pavel către efeseni

Conţinutul cărţii: Efeseni este cea mai profundă scriere a lui Pavel, regina tuturor epistolelor lui. Efeseni şi Coloseni seamănă foarte mult în limbaj una cu alta. Nu mai puţin de 75 de versete din cele 155 de versete ale scrisorii către cei din Efes se găsesc aproximativ identic în scrisoarea adresată Colosenilor Este posibil ca Epistola către efeseni să fi fost scrisă în timpul primei încarcerări a lui Pavel la Roma, în jurul anilor 60-62 d.H. (vezi Ghid pentru scripturi, Epistolele lui Pavel, scriptures.lds.org). În această perioadă, Pavel era arestat la domiciliu, dar avea dreptul de a primi vizitatori şi de a predica Evanghelia.

Epistola lui Pavel către Efeseni (detalii) RoBIBLIA

Epistola lui Pavel către Efeseni este a cincea dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament.Conținutul teologic, limbajul și stilul folosit au dus la concluzia că autorul epistolei nu poate fi același cu cel al scrierilor pauline a căror autenticitate este în general acceptată Epistola către Efeseni este una dintre cele 14 epistole ale sfântului apostol Pavel, fiind una din cele 4 epistole scrise în închisoare (celelalte 3 fiind Filipeni, Coloseni şi Filimon).Prima parte a epistolei (primele trei capitole) se referă la Hristos în general, la mântuirea prin har, prin credinţă şi nu (doar) prin fapte ca să nu se laude nimeni Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 1. 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: 2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. 3 Site Adventist de Ziua a Saptea cu Resurse Crestine Gratuite. Acest site ofera gratuit cele mai bune recomandari de link-uri, desene animate, filme, documentare, Predici, poezii şi alte resurse creştine pentru singurul scop de a aduce laudă lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Efeseni 4. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; 5. Este un Domn, o credinţă, un botez, 6. Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi. 7. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. 8

Vezi, de asemenea Epistolele lui Pavel; Pavel. O epistolă din Noul Testament, scrisă de Apostolul Pavel sfinţilor din Efes. Epistola are o mare importanţă deoarece conţine Dacă dorim să cunoaştem binecuvântarea acestor descoperiri, trebuie să ne întoarcem către Epistola lui Pavel către Efeseni unde găsim, dată de către apostolul inspirat o expunere a hotărârilor lui Dumnezeu pentru gloria lui Hristos şi binecuvântarea celor care sunt destinaţi să aibă parte de gloria Lui Epistola către Efeseni se găseşte în cele mai vechi colecţii ale Noului Testament, cum este canonul Muratori, şi apare citată în scrierile Părinţilor Bisericii, cum sunt Irineu, Clement din Alexandria, etc., fiind cunoscută ca Epistola apostolului Pavel către Efeseni. De asemenea, ea este prezentă î În Epistola către Efeseni, apostolul Pavel ne descopere taina lui Hristos deschizând înaintea cititorului planurile veșnice ale Tatălui, împlinite în lucrarea desăvârșită a Fiului, prin nemărginita mărime a puterii Duhului Sfânt Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Epistola lui Pavel către Efeseni este a cincea dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament. Conținutul teologic, limbajul și stilul folosit au dus la concluzia că autorul epistolei nu poate fi același cu cel al scrierilor pauline a căror autenticitate este în general acceptată. Exegeza catolică și evanghelică din secolul al XX-lea a datat scrisoarea între anii 80-90. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Ce reprezintă Pecetea Duhului Sfânt? | Doxologia

Capitole:123456 1. Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşalele şi prin păcatele voastre, 2. În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3. Întru care şi noi toţi am.. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 1. Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea, cea întru Hristos şi a Lui dumnezeire. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos! 3 Binecuvântat fie Dumnezeu. Din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire: (V, 20‑33) (letrină două rânduri) Fraţilor, mulţumiţi totdeauna pentru toate, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatăl. Supuneţi‑vă unul altuia, întru frica lui Hristos Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Cap.6. 1. Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate. 2. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa: 3. Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ. 4 Epistola către Efeseni ne oferă cea mai largă prezentare a binecuvântărilor date sfinţilor, în mod individual, şi Adunării, precum şi a planurilor lui Dumnezeu cu privire la gloria lui Hristos. Hristos Însuşi este prezentat ca Acela care trebuie să unească toate lucrurile sub mâna Sa, în calitate de Cap al Adunării

Epistola lui Pavel către filipeni este șasea dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament.Majoritatea covârșitoare a criticilor contemporani este în favoarea autenticității epistolei. Epistola este adresată de către Pavel Bisericii din Filipi, în Nord-Estul Macedoniei. 2.6-11 este unul din cele mai cunoscute pasaje din Noul Testament; se pare că ar fi un imn extras din. Săptămâna trecută am tâlcuit câteva pasaje din capitolul doi al Epistolei către Efeseni a Sfântului Pavel, care arătau locul bărbatului şi femeii creştine în relaţia cu Dumnezeu. Am aflat că, deşi suntem păcătoşi, totuşi, din pricina dragostei lui Dumnezeu suntem înviaţi împreună cu Hristos, ni se dă o viaţă nouă, o.

Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu, nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru ca a Lui făptură suntem zidiți în Iisus Hristos spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblam întru ele - Epistola Sfântului Pavel către Efeseni 2:4-10 Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Cap.5. 1. 2. Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. 3

Introducere la Epistola lui Pavel către efesen

 1. Efeseni, este că această epistolă nu conţine salutări personale, fapt care o deosebeşte de altfel de majoritatea epistolelor lui Pavel. Epistola către Romani, de exemplu, conţine un întreg capitol de salutări, deşi Pavel nu vizitase încă Roma. Cu toate acestea, din prezentarea călătoriilor lui Pavel pe car
 2. Media in category Epistle to the Ephesians. The following 19 files are in this category, out of 19 total. Asembly in ICE Krakow.jpg 2,560 × 1,440; 266 KB. Bible cyrillique - Bulgarie.JPG 2,592 × 1,944; 2.11 MB. Bible symbols; designed and arranged to stimulate a greater interest in the study of the Bible by both young and old (1908.
 3. Epistola lui Pavel către Efeseni Capitolul 1. 1 Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: 2 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări.
 4. EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE EFESENI. Capitolul 1 1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Iisus: 2 Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos. Gal 1.3;Tit 1.4
 5. Epistola lui Pavel către Galateni - Galatyah; Epistola lui Pavel către Efeseni - Efsiyah. Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3; Capitolul 4; Capitolul 5; Capitolul 6; Epistola lui Pavel către Filipeni - Filipsiyah; Epistola lui Pavel către Coloseni - Kolesayah; Întîia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni - Tesalonikyah Alef; A.
 6. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Capitolul 1. 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Iisus: 2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos! 3

Epistola lui Pavel către efeseni - Wikipedi

Epistola apostolului Pavel către Efeseni arată cine suntem noi în Hristos și cum trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de înalta chemare pe care am primit-o. Învață cum îi alege, transformă și îi împuternicește Dumnezeu pe sfințiii Săi, astfel încât ei să trăiască o viață plăcută Lui Efeseni 6:5-9 - Biruința la locul de muncă 291. Efeseni 6:10-24 - Biruitori în armura lui Dumnezeu 303. Efeseni 6:21-24 - Harul să fie cu toţi cei ce-L iubesc pe Domnul 317. Epistola către Efeseni - Un plan pentru zidirea Bisericii 321. Anexa I - Doctrina despre Hristos în Efeseni 327 Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la Curtea de Argeș și este păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul În Epistola către efeseni, apostolul Pavel ne descoperă taina lui Hristos deschizând înaintea cititorului planurile veșnice ale Tatălui, împlinite în lucrarea desăvârșită a Fiului, prin nemărginita mărime a puterii Duhului Sfânt Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 6 Sfaturi către copii, părinţi, slujitori şi conducători. Armele Duhului. Oştirea lui Hristos

‎În Epistola către Efeseni, apostolul Pavel ne descopere taina lui Hristos deschizând înaintea cititorului planurile veșnice ale Tatălui, împlinite în lucrarea desăvârșită a Fiului, prin nemărginita mărime a puterii Duhului Sfânt. În cele trei secțiuni ale epistolei - taina lui Hristos (cap. Efeseni este cea mai profundă scriere a lui Pavel, regina tuturor epistolelor lui. Efeseni şi Coloseni seamănă foarte mult în limbaj una cu alta. Nu mai puţin de 75 de versete din cele 155 de versete ale scrisorii către cei din Efes se găsesc aproximativ identic în scrisoarea adresată Colosenilor Epistola lui Pavel către Efeseni - Pastor Valentin Dănăiață - 19 august 2016 - Vineri seara. August 19, 2016 / Joey Radut / Leave a comment. Search for: Recent Posts Un neam sfant (II) - Irina Turlea - 31 iulie 2021 - Sabat după amiază. Dar, papirusul Nr. 2 Chester Beatty, scris la începutul secolului al III-lea, conţine 86 de foi ale unui codex al epistolelor lui Pavel, iar printre acestea se găseşte şi epistola către efeseni. Deci, faptul că a fost cuprinsă de timpuriu în codex-ul scrisorilor sale, demonstrează că epistola a fost scrisă de apostolul Pavel însuşi Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Cap.2. 1. 2. În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, 3. Întru care şi noi toţi am petrecut odinioară, în poftele trupului nostru, făcând voile trupului.

Comentariile Sf

 1. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Capitolul ( 1-6 ) Date: November 30, Pentru aceasta, eu Pavel, întemniţatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile, Dacă în adevăr aţi auzit de iconomia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi
 2. In Epistola catre Efeseni, apostolul Pavel ne descopera taina lui Hristos deschizand inaintea cititorului planurile vesnice ale Tatalui, implinite in lucrarea desavarsita a Fiului, prin nemarginita marime a puterii Duhului Sfant
 3. Epistola lui Pavel către Galateni - Galatyah; Epistola lui Pavel către Efeseni - Efsiyah; Epistola lui Pavel către Filipeni - Filipsiyah; Epistola lui Pavel către Coloseni - Kolesayah. Capitolul 1; Capitolul 2; Capitolul 3; Capitolul 4; Întîia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni - Tesalonikyah Alef; A doua epistolă a lui Pavel.
 4. Introducere la Epistola către Efeseni Scris de Alexandru Andrei 19 Iunie 2010 Pavel face din Efes una din principalele ţinte ale apostolatului său. În anul 53, spre sfârşitul celei de a doua călătorii misionare, el se opreşte temporar şi mai mult tatonează terenul în vederea unui plan pentru viitorul apropiat. În cea de a treia.
 5. Efeseni, 1.3-14. Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, în primul capitol, aduce argumente teologice referitor modului în care creștinii sunt binecuvântați, prin voia lui Dumnezeu - după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale. (3; 11
 6. Bruce meditează cu circumspecţie asupra acestei perspective: Dacă Epistola către Efeseni nu a fost scrisă în mod direct de Pavel, ci de unul dintre ucenicii lui în numele său, atunci.
 7. Epistola către efeseni a sfântului apostol Pavel. Capitolul 1. Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea, cea întru Hristos şi a Lui dumnezeire. 1 Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu,.

Epistola lui Pavel către Efesen

Capitolul 1 din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel - Biblie Noul Testament. Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleşi. Pavel se roagă ca efesenii să ajungă să cunoască desăvârşit mântuirea, cea întru Hristos şi a Lui dumnezeire. Vizualizari: 939 in total, 0 pe zi Descarcari: 114 in total, 0 pe zi Trimite ca. EPISTOLA către EFESENI AUTORUL: Pavel (1:1) DATA: Probabil 62 d. Hr. Pavel a sosit la Roma în anul 61 d. Hr. ca prizonier; timp de 2 ani a trăit într-o casă închiriată unde îi putea primi pe cei care veneau să-l viziteze (Fapte 28:16, 30). TEMA: În Epistola către Efeseni Biserica este descrisă ca fiind lucrarea mâinilor lui Dumneze

Epistola lui Pavel către galateni este a patra dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament.Ea este impartita in trei parti astfel: prima parte cap.1 vers.1-9 ; a doua parte cap. 3 -5; si cea din urma cap. 5-6.Majoritatea covârșitoare a criticilor contemporani este în favoarea autenticității epistolei.[1][2] Epistola este adresată bisericilor Galatiei , Galatia fiind o. Efeseni 5, 8-19. In fragmentul citit astăzi din capitolul cinci al epistolei către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel adresează cititorilor săi un avertisment tăios de a căuta lumina lui Hristos şi a se feri de întunericul răului Pavel foloseşte mai ales ἐν Χριστοΰ în Epistolele sale, Romani 6, 11; 6, 23; 8, 39, etc., deşi în I-II Corinteni apar ambele formulări, Corinteni 2, 14, iar ca atare, formularea scurtă apare şi ea în Efeseni 5, 24; 6, 5), utilizarea unor fraze lungi, asemănătoare cu Epistola către evrei, etc. Seria acestor paralelisme a.

Rom (Epistola lui Pavel către Romani) 1 Cor (Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni) 2 Cor (Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni) Gal (Epistola lui Pavel către Galateni) Efes (Epistola lui Pavel către Efeseni) Filip (Epistola lui Pavel către Filipeni) Col (Epistola lui Pavel către Coloseni) 1 Tes (Epistola întâi a lui. De exemplu, Ireneu, care a trăit în secolul al II-lea e.n., a citat din Efeseni 5:30, zicând: Aşa cum spune binecuvântatul Pavel în epistola către efeseni, suntem mădulare ale corpului său În Epistola către Coloseni, una dintre lucrările păstrate şi astăzi în Canonul Noului Testament ca aparţinând Sfântului Pavel, se aminteşte la cap. 4, versetul 16, despre o epistolă către laodiceni, care trebuia citită în comunitatea colosenilor. Însă o astfel de scrisoare a Sfântului Pavel nu s-a păstrat în nici un manuscris Gott inmitten der Krise R. Reid Die zehn Plagen über Ägypten W.J. Ouweneel Wenn Gott uns ins Exil schickt S. Isenberg Wie Gott in Katastrophenzeiten an seine Geschöpfe denkt Wie Gott in Katastrophenzeiten an seine Geschöpfe denk

Epistola lui Pavel către Efeseni - Adventist7AZ

48) Epistola lui Pavel către Galateni 10) 2 Samuel 49) Epistola lui Pavel către Efeseni 11) 1 Împăraţi 50) Epistola lui Pavel către Filipeni 12) 2 Împăraţi 51) Epistola lui Pavel către Coloseni 13) 1 Cronici 52) Epistola întîi a lui Pavel către Tesaloniceni 14) 2 Cronici 53) Epistola a doua a lui Pavel către Tesalonicen Apostol Pavel în epistola către Efeseni, cap.6. Dacă solidaritatea și simpatia diverselor părți ale eului nostru constituie prima treaptă a emoției estetice, solidaritatea socială și simpatia universală ne apare ca principiul emoției estetice celei mai complexe și mai înalte, latura socială a frumuseții și binelui mergând.

Pavel îi îndemna pe efeseni: Umblaţi ca nişte copii ai luminii şi 'vegheaţi cu atenţie cum umblaţi, răscumpărând orice moment prielnic, fiindcă zilele sunt rele'. Da, ei trebuiau să 'înţeleagă care era voinţa lui Iehova' şi să-i aducă, plini de recunoştinţă, laude lui Dumnezeu ( 5:8, 15-17 ). 14 Epistola lui Pavel către Efeseni Capitolul 5. 1 Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi. 2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros - lui Dumnezeu. 3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi Epistola lui Pavel către Efeseni 121 Epistola lui Pavel către Filipeni 135 . Harul Suveran în Noul Testament | Dr. Stanford Murrell 6 Epistola lui Pavel către Coloseni 139 Prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 143 A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 147. BIBLIA . SAU . SFÂNTA SCRIPTUR. Ă. A . VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT. Traducere de ieromonahul . Dumitru Cornilescu . 1921 A.D. Ediţia revizuită autorizat

INSELARI, INTREBARI SI RASPUNSURI, POVETELE DE AUR, SFINTII PARINTI. Pentru cei care mai cauta HAR - DUH SFANT la preotii apostati ai Potrivnicului* : SFANTUL APOSTOL PAVEL NE SPUNE IN Epistola către Efeseni, CAPITOLUL 6 , VERSETUL 24, LA CINE STA HARUL : Harul fie cu toţi care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăţi Epistola către Efeseni: Am fost aleși în Hristos, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu - Ebook written by Beniamin Fărăgău, Beniamin Faragau. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Epistola către Efeseni: Am fost aleși în Hristos, ca să fim. Epistola lui Pavel către Tit. Épître aux Colossiens. Epistola lui Pavel către coloseni. Plus (+6) Exemples Ajouter . Décliner. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul enseigne que la timidité ne vient pas de Dieu et conseille à Timothée de ne pas avoir honte de son témoignage de Jésus-Christ În Epistola către Efeseni Biserica este descrisă ca fiind lucrarea mâinilor lui Dumnezeu (poema), vezi Efeseni 2:10; o taină ce nu este revelată în Vechiul Testament. Este cu mult mai minunată decât orice templu construit de mâna omului şi este alcătuită din pietre vii şi locuită de Duhul Sfânt

Efeseni, epistola către - Church of Jesus Chris

 1. Motto: Şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoştinţă, ca plini să fiţi de toată plinătatea lui Dumnezeu. (din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel ) Mileniul III Anul 2011, Nr. 11 JURNAL DE BORD- SIMION MEHEDINTI Cuvânt de suflet Călăuză neabătută pe cale
 2. Epistola către Romani conţine un întreg capitol de salutări personale iar Pavel nici nu fusese încă la Roma. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 1 şi 2 Corinteni, Galateni, Filipeni, Coloseni, precum şi pentru alte cărţi. Efeseni nu conţine aşa ceva. Şi totuşi, cunoaştem din prezentarea călătoriilor lui Pavel, pe care o avem.
 3. 1 2 3 4 5 6 Capitolul 6 1. Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate. 2. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este.
 4. Aici, Pavel îl numeşte adormit şi mort pe Creştinul ce se află în păcate, pentru că cel păcătos este cu adevărat împuţit, precum şi mortul este împuţit, nemişcat şi nelucrător. La fel, şi cel ce doarme este nemişcat, şi de aceea vede visuri şi îşi năluceşte unele în loc de altele, amăgite, şi idoli fură ipostas

Epistola către Efeseni. Pagina sursă p. 8: Căci suntem facerea Lui, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit de mai înainte, ca în ele să umblăm. Sfântul Apostol Pavel, teologie pentru azi. Faci un comentariu sau dai un răspuns Epistola către efeseni este considerată drept coroana scrierilor sf. Pavel sau chiar regina epistolelor. Perspectiva teologică și sfaturile oferite de bătrânul apostol cu privire la identitatea, crizele și oportunitățile bisericii creștine primare au o așa forță, maturitate și inspirație încât asigură. Epistola către efeseni ne face prezentarea cea mai largă a binecuvântărilor date sfinţilor în mod individual şi Adunării, ca şi a planurilor lui Dumnezeu cu privire la gloria lui Hristos. Hristos însuşi este prezentat ca Acela care trebuie să unească toate lucrurile şi să le ţină în mâna Sa, în calitate de Cap al Adunării Epistola lui Pavel către comunitatea din Laodiceea 1. EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE COMUNITATEA DIN LAODICEEA Epistola lui Pavel către comunitatea din Laodiceea este amintită în Biblie la Coloseni 4:16 și datorită faptului că Pavel îi critică pe cei din această comunitate (1:5, 1:30 și 3:11-13), arătându-le unde biserica a căzut, lucru confirmat și în Apocalipsa 3:16. Căci zice Pavel în Epistola către Efeseni: «De aceea, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii

Epistola Către Efesen

De cealaltă parte, Epistola către Efeseni ne prezintă harul lui Dumnezeu din perspectiva scopurilor și planurilor Sale. Cuvântul după (sinonim cu expresia potrivit cu) apare de șase ori în capitolul 1 și întotdeauna în legătură cu voia Sa, cu scopul Său, cu puterea Sa, și nu cu nevoia noastră Epistola lui Pavel către comunitatea din Laodiceea Coloseni 4:16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în Biserica laodicenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă va veni din Laodiceea. >1 Pavel, sclav al lui Isus Cristos, chemat să fie apostol şi pus deoparte pentru vestea bună a lui Dumnezeu, 2 pe care el a promis-o mai înainte în sfintele Scripturi prin profeţii săi, 3 cu privire la Fiul său, care, după carne, provenea din sămânţa lui David, 4 dar care, prin puterea spiritului sfinţeniei Epistola către evrei a fost publicată în mod anonim, deși autorul ei voia să crezi că el este Pavel. Opinia critică majoritară este că a fost atribuită în mod fals lui Pavel, deși destui savanți creștini din primele secole ale creștinismului și-au dat seama că ea nu a fost scrisă de Pavel, lucru cu care cercetătorii. Ce este Epistola către Romani? Supranumită Evanghelia apostolului Pavel (Romani 2:16 şi 16:25), epistola către Romani reprezintă Vestea Bună a mântuirii aşa cum a fost descoperită de Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt, apostolului Pavel (Galateni 1:11-12; Efeseni 3:5; Coloseni 1:25)

Epistola catre Efeseni - Beniamin Faraga

Comentariu explicativ asupra Epistolei lui Pavel către filipeni, din Noul Testament. Biserica în Epistola către efeseni - vol. 4. 21,00 lei. Recomandări pentru tine. Dicţionarul Noului Testament. 1 Review(s) 145,00 lei. 2 Timotei - comentariu expozitiv. 50,00 lei Epistola lui Pavel către Tit pare să fi fost scrisă chiar după ce Pavel a fost eliberat din prima sa întemnițare la Roma, în perioada celor câțiva ani de călătorie și slujire, înaintea celei de-a doua întemnițări. În timpul acestei ultime întemnițări, Pavel scrie 2 Timotei, privită ca o scrisoare testament 32 şi, când voi ajunge la voi cu bucurie după voinţa lui Dumnezeu, să mă înviorez împreună cu voi. 33 Dumnezeul care dă pace să fie cu voi toţi! Amin! This entry was posted in Capitolul 15 : 1 - 33, Epistola lui Pavel catre Romani. Bookmark the permalink

Epistola lui Pavel către Efeseni - Pastor Valentin

Epistola lui Pavel către romani este una din cele 27 scrieri ale Noului Testament, a șasea în ordinea prezentării lor (după cele patru Evanghelii și după Faptele Apostolilor), și prima dintre epistolele pauline în canonul Noului Testament (fiind și cea mai lungă dintre epistolele pauline) Definitions of Epistola_lui_Pavel_către_Filimon, synonyms, antonyms, derivatives of Epistola_lui_Pavel_către_Filimon, analogical dictionary of Epistola_lui_Pavel_către_Filimon (Romanian Epistola lui Pavel către Coloseni (sau pur și simplu Coloseni) este a douăsprezecea carte a Noului Testament.A fost scris, conform textului, de Apostolul Pavel și Timotei și adresat Bisericii din Colose, un mic oraș frigian de lângă Laodicea și la aproximativ 160 de mile de Efes, în Asia Mică.. Savanții au pus la îndoială din ce în ce mai mult autorul lui Paul și au atribuit. Fragmente din Epistola către Filemon versetele 13-15 din Papirusul 87 (Gregory-Aland), din cca. 250 d.Hr. Acesta este cel mai vechi fragment cunoscut din Epistola către Filemon Sfaturi către copii, părinţi, slujitori şi conducători. Armele Duhului. Oştirea lui Hristos

Totuşi, majoritatea oamenilor presupun că a fost scrisă în jurul anilor 60-62 d.H., cam în acelaşi timp în care Pavel a scris epistolele către filipeni, coloseni, efeseni şi Filimon (vezi Ghid pentru scripturi, Epistolele lui Pavel, scriptures.lds.org) Epistola către evrei este o carte a Noului Testament.Tradiția i-o atribuie lui Pavel, însă de-a lungul timpului au fost formulate diverse alte opinii cu privire la posibilul ei autor.Actualmente, opinia critică majoritară consideră că autorul ei ar fi nu Pavel, ci un alt membru al comunității pauline.Numele lui Pavel nu apare în epistolă, de aceea este considerată drept scriere. EPISTOLA CĂTRE FILIPENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL: CAPITOLUL 1 Iubirea apostolului pentru filipeni. Roadele lanţurilor lui. Sfântul Pavel numai pentru Biserică voieşte să mai trăiască. Suferinţele pentru Hristos. 1 Epistola către efeseni este considerată drept coroana scrierilor sf. Pavel sau chiar regina epistolelor. Perspectiva teologică și sfaturile oferite de bătrânul apostol cu privire la identitatea, crizele și oportunitățile bisericii creștine primare au o așa forță, maturitate și inspirație încât asigură contemporaneitatea epistolei până în secolul XXI

Lui Dimitrie datu-i-s-a mărturie de către toţi şi de către însuşi adevărul; mărturie îi dăm şi noi şi ştii că mărturia noastră este adevărată. 13. Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi, nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei, 14. Ci nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom grăi gură către gură Motivul pentru care toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu este suveranitatea Lui absolută. El face exact ceea ce doreşte sau plănuieşte sufletul Lui, şi nimic nu poate să stea în calea Lui sau să Îi dea sfaturi Pe 29 iunie, credincioşii prăznuiesc Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Această dată este consemnată drept martirajul celor doi Sfinţi, Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar lui Pavel tăindu-i-se capul.Moaştele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, potrivit Sinaxarului, au fost puse împreună

Bărbatul învaţă să iubească

Epistola lui Pavel către efeseni - Wikiwan

Epistola lui Pavel către Efeseni (III) - Studiu Biblic

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel Capitolul

Lumea într-o halbă plină