Home

Nedemnitate consilier juridic

Profesia de consilier juridic este reglementată la ora actuală de Legea nr. 514/2003, care stabilește că acest tip de specialist este responsabil cu apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor. consilier juridic şi are drept scop pregătirea profesională a consilierului juridic la . începutul exercitării profesiei. (3) Stagiul la debutul în profesie este obligatoriu şi efectiv. (4) În timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de consilier juridic . stagiar. (5) Durata stagiului este de 2 ani

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege. Art. 9 - Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic . Profesia de consilier juridic (cod COR -261103, conform Clasificării ocupatiilor din Romania, face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional.Consilierul juridic își exercită profesia conform următoarele acte normative STATUT 06/03/2004 - Portal Legislativ. STATUT din 6 martie 2004 (*actualizat*) profesiei de consilier juridic (actualizat până la data de 20 iunie 2014*) EMITENT. UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA. --------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 iunie 2014 este realizată de către.

Îți dorești să devii consilier juridic? Iată tot ce

 1. + Capitolul III Organizarea şi protecţia profesiei de consilier juridic + Articolul 20 (1) În condiţiile prevăzute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia în structuri judeţene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, şi, după caz, la nivel naţional, cu respectarea legii privind asociaţiile şi.
 2. Să nu se afle într-un caz de nedemnitate prevăzut de lege; Un consilier juridic are principala atribuție de a oferi consultanță juridică autorității sau instituției în serviciul căreia se află. De asemenea, consilierii juridici au următoarele competențe
 3. Se pot inscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Bucureşti persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic completată şi modificată de Legea nr.246/2006 şi de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul.
 4. Funcţia: Nivel de studii: Indemnizatie pentru titlul de doctor: Indemnizatie de încadrare bruta lunara/Salariu de baza: Spor pentru conditii grele de munca, periculoase sau vatamatoare (cuantum

- Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003. Art. 15. Inscrierea in profesia de consilier juridic se face in mod individual, pe baza unei cerer CONSILIER JURIDIC, absolvent al unei facultăţi de drept, angajat de o persoană juridică în baza unui contract de muncă şi în care se ocupă de problemele cu caracter juridic ale respectivei unităţi.Această profesie se exercită de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici. în exercitarea profesiei, consilierul juridic este independent şi. (1), care exercită profesia de consilier juridic în România, poate desfăşura aceleaşi activităţi profesionale ca şi consilierul juridic român. (6) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din. Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic completată şi modificată de Legea nr.246/2006 şi de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv

Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea ..

Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

e) sa nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege; f) sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei, respectiv: - nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic Compania de Apă Târgoviște Dâmbovita SA organizează în data de 10.08.2021, ora 9.30, la sediul social din Târgoviște, str. IC Brătianu, nr.50, județul Dâmbovița, concurs în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic ( cod COR 261103) în cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal. 1.Cerințe minime pentru ocuparea posturilor a) să fie cetăţean român şi să [

Se pot înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Maramureș persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004. În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 şi 45 din Constituţie, republicată Consilier Juridic- COR 261103 in cadrul Oficiului Juridic Gestiune Personal - 1 Post. 1.Cerinte minime pentru ocuparea postului: Pentru a putea fi declarat admis in vederea participarii la selectie, candidatul trebuie: a) sa fie cetăţean român şi sa aiba domiciliul în România; Cetatenii unui stat membru al Uniuni

STATUT 06/03/2004 - Portal Legislati

 1. condiȚiile Și actele necesare participĂrii la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic În cadrul centrului multifuncȚional craiova Publicat pe 14 octombrie 2020 19 octombrie 2020 de raadpfl Categorii: Posturi vacant
 2. COMPANIA DE APĂ ANGAJEAZĂ CONSILIER JURIDIC. VEZI DETALII! Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.03.2021, ora 09.30, la sediul social din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC - COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL - 1 Post
 3. să fie licenţiat al unei facultăţi de drept să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic să nu se afle în vreunul din cazurile de nedemnitate.
 4. e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege. Art. 9. Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic
 5. CUM SĂ AJUNGI CONSILIER JURIDIC! No nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003. Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, confor
 6. Cazurile de nedemnitate si incompatibilitate. Profesia de consilier juridic. Cazurile de nedemnitate si incompatibilitate. Intrebare: Un agent imobiliar colaboreaza pe baza unui contract de comision cu o agentie imobiliara; el are si studii superioare de drept

e) nu se află în vreunul din cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege. Art.9.-Este nedemn de a fi consilier juridic: a) acela care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic; b) cel care în exercitarea profesiei de consilier juridic e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate . Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic LEGE 514 28/11/2003 - Portal Legislativ. LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 (*actualizata*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (actualizata până la data de 30 iunie 2006*) EMITENT. PARLAMENTUL Consilier juridic/ jurist. Directia Silvica Ilfov. 1 post - nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege. Descrierea jobului. Condițiile generale și specifice de participare la concurs, detaliile privind desfășurarea concursului, precum și tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul instituției. Consilier juridic . 1.3. Copii Baica Alexandra Giulia Baica Bianca Lorena Baica Teodora A.J.P.S. Satu Mare A.J.P.S . Satu Mare A.J.p.S Satu Mare elev/alocatie de stat elev/alocatie de stat aloéatie 504 lei 504 lei lei 2. Venituri din activitäti independente 2.1. Titular 2.2. Sot]soti

e) nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege. Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu: a) activitatea didactica universitara si de cercetare juridica, activitatea literara, culturala si publicistica nesalarizata III. Procedura recunoaşterii, pe bază de examen, a calificării profesionale de consilier juridic dobândite în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor. În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 şi 45 din Constituţie, republicată, Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România (OCJR)adoptă prezentul statut nu se afla intr-unul din cazurile de nedemnitate (art. 9) sau incompatibilitate (art. 10) prevazute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; prezinta dovada calitatii de consilier juridic definitiv, este inscris in Tabloul consilierilor juridici si cu cotizatia platita la zi . Alte cerinte Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, instituie regula potrivit căreia această profesie poate fi exercitată numai de o persoană fizică, în temeiul fie a unei numiri în funcţie, fie a încheierii unui angajament de muncă, după cum raportul de serviciu se leagă cu o autoritate sau instituţie publică, sau persoană juridică de drept.

LEGE 514 28/11/2003 - Portal Legislati

Art. 7. - Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcţiile de magistrat, avocat, notar public sau alte funcţii juridice, potrivit dispoziţiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii. CAPITOLUL II Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic Art. 8 e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege. Art. 9 Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic O UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT DISCIPLINA : ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR r STUDENT : PETRACHI TATIANA AN II SEM II g TEMA NR. 2 Redactează un eseu structurat pe 60-70 rânduri (12 Times New Roman la 1,5 rânduri), în care să dezvolţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse, următoarele aspecte: a a) Organizarea profesiei de avocat și consilier juridic Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcţiile de magistrat, avocat, notar public sau alte funcţii juridice, potrivit dispoziţiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii. CAPITOLUL II . Dobândirea şi încetarea calităţii de consilier juridic . Art. 8 ART.26 Organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic in cadrul asociatiei profesionale se realizeaza in temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si conform Statutului profesiei de consilier juridic adoptat de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania

profesia de consilier juridic şi a practicării acesteia în România. (3) În vederea recunoaşterii diplomelor în România, solicitantul va trebui să susţină, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc Regia Autonoma MONETARIA STATULUI organizeaza selectie pentru ocuparea postului de consilier juridic cu contract individual de munca pe durata nedeterminata. Pentru a ocupa postul de consilier juridic va rugam sa trimiteti in perioada 01-24.04.2020 (inclusiv), pe adresa de email: angajari@monetariastatului.ro, urmatoarele documente: 1. Cerere de participare la concurs adresată Directorului. Statutul profesiei de consilier juridic Pentru ca am gasit la STATISTICI destule cautari pe GOOGLE referitoare la modalitatea de a deveni avocat dupa ce te inscrii intr-un Colegiu al Consilierilor Juridici, va invit, ca pe niste viitori juristi (chiar daca sunt constient ca majoritatea celor care recurg la asemenea cautari nu au inceput nici maca Statutul profesiei de consilier juridic . În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 şi 45 din Constituţie, republicată, Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România publică în Monitorul.

Profesiile juridice - tu știi ce opțiuni ai după

 1. Este o incadrare normala. Ocupatia de consilier juridic se supune legii 514 din 2003. Daca este proaspat absolvent trebuie sa se inscrie in Asociatia consilierilor juridici. Va avea o p[erioada de stagiu , timp in care nu poate reprezenta unitatea decat limitat. Ulterior trebuie sa-si de definitivatul
 2. CONDIȚIILE ȘI ACTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL BIROULUI MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL CRAIOVA Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege. PRINCIPALELE ATRIBUTII SI.
 3. e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege. Art. 9. - Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic
 4. Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii: a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania; nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege. Consilierul juridic numit in functie are statutul functionarului, potrivit functiei si categoriei acesteia
 5. cod: F - PO- 05-001-03 Ed.04 rev.1 B I B L I O G R A F I E Pentru concurs organizat in vederea ocuparii postului vacant de CONSILIER JURIDIC-COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL- 1 POS
 6. ime pentru ocuparea postului: Pentru a putea fi declarat admis în vedere
 7. Se pot înscrie în Colegiul Consilierilor Juridici Mureș persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute de art. 8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr.246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.867 din 05.12.2003, respectiv

Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreunul din cazurile de nedemnitate şi nici în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 9 şi 10 din Legea nr. 514/2003 . Declar pe proprie răspundere, că nu sunt înscris(ă) într-o altă asociaţie profesională constituită în temeiul Legii nr. 514/2003 Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizeaza ca un corp profesional si se exercita conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor prezentului statut

Consilierul județean PSD Dan Ioan Cușnir a propus joi în ședința extraordinară a deliberativului județean ca la aplicarea prevederilor din noua Lege a salarizării unice să nu majoreze indemnizațiile consilierilor județeni, propunere îmbrățișată de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Aleșii județeni primesc pentru activitatea lor un cuantum de până la 1/10. DIRECŢIA SILVICĂ BUZĂU recrutează consilier juridic În conformitate cu prevederile Anexei nr. 9, la Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare, la data de 06.12.2016 începând cu orele 10.00, la sediul Direcţiei Silvice Buzău, va avea loc concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic - responsabil resurse.

Cum pot deveni consilier juridic? - Răspunsuri Avocatnet

 1. ime pentru ocuparea postului
 2. (consilier juridic stagiar/consilier juridic definitive); codul unic de înregistrare în Tabloul consilierilor juridici membri; date care constituie cauze sau posibile cauze de nedemnitate sau incompatibilitate cu profesia de consilier juridic/interdicții de a exercita profesia de consilier juridic
 3. Se pot inscrie in Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic completata si modificata de Legea nr. 246/2006 si de art. 14 din Statutul Profesiei de consilier juridic publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 05.12.2003.
 4. La dobândirea calității de consilier juridic sunt verificate, în persoana candidatului, criteriile stipulate la art. 8-10 din Legea nr. 514/2003, respectiv art. 14, 18 și 19 din Statutul profesiei de consilier juridic, care stabilesc condiții, cauze de nedemnitate și incompatibilități

Asociatia profesionala COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR s-a constituit in anul 2005.. Scopul propus il constituie apararea drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai. Obiectivele Asociatiei sunt asigurarea organizarii si exercitarii profesiei de consilier juridic intr-un mod unitar in cadrul unei asociatii profesionale judetene si afilierea. A N U N Ț angajare. Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.03.2021, ora 09.30, la sediul social din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC - COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL - 1 Post consilier juridic 1. consilier juridicExercitarea profesiei de Consilier JuridicPoate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele conditii:a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;b) are exercitiul drepturilor civile si politice;c) este licentiat al unei facultati de drept;d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceastaconditie se dovedeste. Pentru mai multe detalii a se vedea I. Popa, Alin-Adrian Moise, Drept notarial.Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri notariale, Universul Juridic, București, 2013, p. 25 - 40;. Articolul 80: (1) Notarul public are obligația să deslușească raporturile juridice dintre părți cu privire la actul pe care vor să îl încheie, să verifice dacă scopul pe care îl. 7. Activitatea de consilier juridic este consideratd vechime in muncd juridici in func[iile de magishat, avocat, notar public sau alte func[iijuridice, potrivit dispozi[iibr legale specifice fiecdreia dinhe aceste profesii. Capitolul ll. Dobindirea giincetarea calititii de consilier juridic Art. 8

Condiţiile reprezentării în justiţie prin consilier juridic desemnat de persoana juridică constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi Statutului profesiei de consilier juridic . Codul de procedură civilă din 1865 - art. 67, art. 83 . Legea nr. 514/2003 - art. 1, art. 2, art. 8, art. 10 lit. c (1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, precum și pe întreaga durată a exercitării acesteia se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate Statutul profesiei de consilier Juridic a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 in 29 iulie 2004 si modificat prin Hotararea Congresului Ordinar al ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) nr. 4 din 17 martie 2012 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 20 iunie 201

Drepturi salariale - Ministerul Justitie

- să nu se afle în vreunul din cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; - să deţină cunoştinţe aprofundate de dreptul muncii, drept civil şi procesual civil, dreptul funcţiei publice şi contencios administrativ exercita profesia de consilier juridic in Romania, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cea prevazuta la art. 8 lit. a). (2) Persoana prevazuta la alin. (1), care a dobandit calificarea de consilier juridic in statul membru de origine sau de provenienta, poate solicita oricand recunoasterea diplomelor, i REGULAMENT. De organizare si functionare a . Colegiului Consilierilor Juridici Arad. Capitolul I. Dispozitii generale. Art. 1. (1) Colegiul Consilierilor Juridici Arad , denumit in continuare Colegiul, infiintat in temeiul art. 5 si 25 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, denumita in continuare Lege se organizeaza si functioneaza ca o. consilier juridic, pe perioada nedeterminata, cu normă întregă (8 ore/zi), la RNP ROMSILVA- Administrația Parcului Natural Comana R.A. 1. Codul Civil (în vigoare de la 01.10.2011) Cartea a III-a, Titlul VI - Proprietatea Publică Cartea a III-a Titlul VII - Carte funciar

- Nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/28.11.2013 privind organizarea §i exercitarea profesiei de consilier juridic; - Cunoa§te limba romana scris §i vorbit; - Are capacitate deplina de exercitiu; - Persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contr Angajare consilier juridic. Se poate incheia CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII pentru consilier juridic? Daca da , in ce conditii. Precizam ca munca nu este ocazionala (pentru un singur caz). Daca raspunsul este negativ , va rugam sa ne comunicati forma legala in care putem beneficia d sef birou recuperari creante si consilier juridic I la compartimentul juridic reprezentare Declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevazuta de lege pentru declaratii false ca nu ma aflu in nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 13 din legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat Candidatul ideal. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (publicata în Monitorul Oficial cu numărul 867 din data de 5 decembrie 2003) si Statutul profesiei de consilier juridic (publicat în Monitorul Oficial cu numărul 684 din data de 29 iulie 2004) cu. de consilier juridic, pentru asigurarea protectiei si promovärii libertäÿilor drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autoritäÿilor si institutiilor publice în relatia lor cu institutiile de urmätoareie cazuriie de nedemnitate

Consilier juridic Dictionar juridic (dex

 1. - în scopul respectării obligaţiilor legale şi statutare privind evidenţa respectării condiţiilor de exercitare a profesiei de consilier juridic şi evidenţa compatibilităţii/ incompatibilităţii cu profesia de consilier juridic sau a cauzelor de nedemnitate (art. 8-11 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea.
 2. Societatea Societatea SPIN Group & HR S.R.L., cu sediul în Iași, organizează o procedură de, cu sediul în Iași, organizează o procedură de selecție, pe bază de calificări și probe, pentru constituirea unei liste de candidați eligibili pentru postul de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT
 3. consilier juridic sau jurisconsult, va depune o copie certificată de pe carnetul de muncă sau o adeverinţă echivalentă eliberată de Camera Notarilor Publici. (4) Perioada de 10 ani prevăzuta de art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se referă la ultimii 10 ani de activitat
 4. FISCONTEXPERT CONSULT angajează Consilier juridic debutant. Societatea FISCONTEXPERT CONSULT S.R.L., cu sediul în Iași, organizează o procedură de selecție, pe bază de calificări și probe, pentru constituirea unei liste de candidați eligibili pentru postul de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT
 5. Statutul profesiei de avocat (Varianta consolidată cu modificările și completările survenite până la 24 martie 2019) STATUT din 3 decembrie 2011 al PROFESIEI DE AVOCAT (la data 19-dec-2011 actul a fost adoptat de Hotărârea 64/2011) Forma aplicabila la data 24 martie 2019 generată de iDREPT.ro CAPITOLUL I: Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat Art.
 6. e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege. Art. 9. − Este nedemn de a fi consilier juridic: a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic

Art. 8 Legea 514/2003 Dobândirea şi încetarea calităţii de ..

- sä nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate preväzute de Legea nr.514/2003 privind organizarea exercitarea profesiei de consilier juridic; Cu ocazia înscrierii, candidatii vor anexa: - raportul personal adresat I.P.J. Vâlcea prin care solicitä aprobarea participärii la selec!ie Art. 84. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice - Legal Land. Art. 84. Reprezentarea conventionala a persoanelor juridice. (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate conventional in fata instantelor de judecata numai prin consilier juridic sau avocat, in conditiile legii. (2) La redactarea cererii si a motivelor de recurs, precum. Activitatea de consilier juridic este considerata vechime in munca juridica in functiile de magistrat, avocat, notar public sau alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii. Dobandirea si incetarea calitatii de consilier juridic Art. 8 profesia de consilier juridic în România, în condiţiile stabilite în art. 2, 3 şi 81 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. Art. 2. - Aprobarea cererii de acces în profesia de consilier juridic se realizează, în conformitate cu prevederile Legii nr

Înscriere - Colegiul Consilierilor Juridici Clu

- Nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/28.11.2013 privind organizarea §i exercitarea profesiei de consilier juridic; - Cunoa§te limba romana scris §i vorbit; - Are capacitate deplina de exercipu; - Persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infractiuni contra umanitatii, contr ocupärii posturilor de consilier juridic, pe perioada nedeterminata, cu normä întregä (8 ore/zi), la RNP ROMSILVA- Administratia Parcului Natural Comana R.A. 1. Codul Civil On vigoare de la 01.10.2011) Cartea a Ill-a, Titlul VI — Proprietatea Publicä Cartea a Ill-a Titlul VII — Carte funciar juridic stagiar/consilier juridic definitive); codul unic de înregistrare în Tabloul consilierilor Pagina 2 din 7 juridici membri; date care constituie cauze sau posibile cauze de nedemnitate sa COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ALBA, se înfiinţează în temeiul art. 5 şi art. 25 din Legea nr. 514-2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor O.G. nr. 26-31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi prevederile art. 9, 40, 45 din Constituţia României. Art

Video: Statut al profesiei de consilier juridi

Comisia metodologica de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic; Aparatul tehnic administrativ. Dobindirea si incetarea calitatii de consilier juridic. Profesia de consilier juridic nu este una liberala, asa cum este cea de avocat, el putind sa fie numit in functie sau angajat in munca, in conditiile legii sa exercite profesia de consilier juridic, - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege, - atestari necesare pentru exercitarea profesiei-copii ale acestora, - cazier judiciar, - copie dupa actul de identitate - copie dupa carnetul de munca, dupa contractul individual de munca, adeverinta, etc. din care sa rezulte vechimea in functia de consilier juridic; - declaratia solicitantului ca nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 9 din Legea nr. 514/2003

Loc de munca: CONSILIER JURIDIC -Biroului Juridic si

consilier juridic cu statut de functionar public, desfasurand activitatea pentru o autoritate sau institutie publica la care a fost numit in functie; consilier juridic cu statut de salariat, desfasurand activitatea pentru un angajator - persoana juridica, in baza unui contract de munca; Persoanele juridice care pot avea calitatea de asigurat. Art. 26 1 (1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, cât și pe întreaga durată a exercitării acesteia se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate Update 3 decembrie 2020: Hotărârea Consiliului nr. 30/26.11.2020. Potrivit site-ului oficial (www.baroul-timis.ro), Baroul Timiș a publicat un extras al Hotărârii Consiliului nr. 30/26.11.2020, adoptată în cadrul ședinței din data de 26 noiembrie 2020, desfășurată prin videoconferință, conform prevederilor art. 55 alin.(2) lit. a), art. 56 din Legea nr. 51/1995 republicată și.

ANUNT Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.02.2021, ora 09.30, la sediul social din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC- COR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL - 1 Post. 1.Cerinte minime pentru ocuparea postului: Pentru a putea fi declarat admis in [ ----------Articolul 1 (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome, stabilite în condiţiile prevăzute de Legea nr