Home

Planuri de invatamant utcn

Planuri de invatamant. Oferta educațională a Facultății de Electronică, Telcomunicații și Tehnologia Informației acoperă toate cele trei cicluri de studii superioare în concordanță cu procesul Bologna: Licență - Master - Doctorat Domeniul Inginerie Civilă și Instalații, Scoala Doctorală UTCN; Planuri de învățământ/Fișele disciplinelor; Evaluarea activități didactice 2021; Planuri de invatamant (2019-2020) Ciclul I - licență. Facultatea de Inginerie Electrica Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Cluj Napoca, Romania Decanat: Sala 347 Secretariat: Sala 346 Telefon: 0264 40122

Planuri de Invatamant - Facultatea de Electronica

  1. Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului Bd. Muncii 103-105 Cod 400641 Cluj-Napoca, România Decanat: Tel. 0264 401 621 / Fax 0264 415 05
  2. Facultatea de Litere Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România Tel. 0264.202.973; 0264.202.995 Tel. masterat: 0264.202.988 Email: litere@cunbm.utcluj.r
  3. PLANURI DE INVATAMANT 2020-2021. Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii TST-R (licenta romana) 2020-2021 · Plan de invatamant: TST_2020_2021_pdf.pdf · Fisele disciplinelor: TST_2020_2021_pdf.htm · Detalii calificare conform RNCIS: Grila 1L, Grila 2L Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii TST-E (licenta engleza) 2020-202
  4. Facultatea de Inginerie Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083 Decanat: Tel: 0264-202975 Secretariat: Tel: 0264-20297
  5. Planuri de invatamant licenta. ARH (52.0 KiB) AC L (190.3 KiB) CONS L (270.9 KiB) CM L (520.0 KiB) ETTI L (166.8 KiB) IE L (243.8 KiB) INST LIC (47.6 KiB) ARMM L (224.7 KiB
  6. Facultatea de Stiinte Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania Decanat: Tel 0264-202977 Secretariat: Tel. 0264-202977 Email: stiinte@cunbm.utcluj.r

Planuri de învățământ/Fișele disciplinelor - Facultatea de

Planuri de Invatamant - Educatie - utcluj

Nivel de studii LICENTA PLAN DE INVATAMANT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 3 1 3 0 3 5 1 4 0 3 1 2 0 575 112 204 259 10.0 1 3 TOTAL AN 7.00 10.00 0 sem1 sem2 13.0 Rector, Decan, Prof. dr. ing. Liviu Cristian Miclea Director departament, Prof.Dr.Ing.Vasile Topa Prof. dr. ing. Rodica Potolea Departamentul de Ştiinţe Economice şi Fizică - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de Științ Facultatea de Construcții Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, 400020 Cluj-Napoca, România Decanat - Sala 470 Telefon: 0264 - 401250, fax: 0264 - 59496 Nivel de studii LICENTA PLAN DE INVATAMANT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 Anul : II 14 14 C L PS C S L P DENUMIREA DISCIPLINEI SEM 1 SEM 2 E C V Total C Apl Nr.ore/disciplina Credite/sem 1 2 cat tip CODUL SI sapt sapt St. ind Forma de verificare Disciplina PR 15.00 Grafica asistata de calculator 2 0 2 0 0 Nota 100 28 28 44 4.0 DF D Prelucrari digitale de imagini, Sisteme avansate de codare si compresie multimedia, Metode si sisteme de analiza si interpretare a imaginilor, Tehnici moderne de proiectare si management a bazelor de date multimedia. Tel: +40-264-401309, +40-264-401317, +40-264-401808, +40-264-202360 Fax: +40-26 4-401399. Prof.dr.ing

Planuri de invatamant 2019-2020. Inapoi. Planuri de invatamant 2019-2020 Planuri de activitate, dări de seamă privind activitatea onsiliului biroului acestuia. Permanent 3. Cataloage de examene (procese-verbale note), proiecte și alte forme de verificare a pregătirii studenților. Permanent 4. entralizatorul rezultatelor obținute de studenți în sesiunile de examen Planuri de invatamant pentru promotia 2019-2021: Fizica Corpului Solid: Fizica Computationala: Biofizica si Fizica Medicala Conf. dr. habil Petru PASCUTA-UTCN: Programul doctoral este de 3 ani in cazul sistemului cu frecventa, respectiv 6 ani, fara frecventa, si include 2-4 examene si 2-4 referate de doctorat in primii doi ani de stagiu. Facultatea de Stiinte. Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania Decanat: Tel 0264-202977 Secretariat: Tel. 0264-202977 Email: stiinte@cunbm.utcluj.r

PLANURI DE INVATAMANT. Planuri de invatamant. Arhiva planuri. ORAR. Orar. FINALIZARE STUDII. Diplome si dizertatii. Arhiva finalizare studii. RAPOARTE DE CERCETARE. Rapoarte de cercetare. PLATFORME DE CERCETARE (acreditate intern in 2010) Centrul de Cercetare in Tehnologii Multimedia si Telecomunicatii . LABORATOARE DE CERCETARE (acreditate. Informații utile pentru studenții anului I: Instruire SSM pentru studenți: https://armm.utcluj.ro/files/An%20univ.%202020-2021/Plan%20de%20masuri%20in%20vederea. Facultatea de Arhitectura si Urbanism Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania Decanat: tel. 0264 401847, Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 40184

FACULTATE FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI Listat la : 07/10/2020 DOMENIU SPECIALIZARE MECATRONICA SI ROBOTICA ROBOTICA UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA Nivel de studii LICENTA PLAN DE INVATAMANT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 Anul : III 14 14 C L PS C LS P DENUMIREA DISCIPLINEI SEM 1 SEM 2 E C V Total C Apl Nr.ore/disciplina Credite/sem. 3dj )$&8/7$7()$&8/7$7($ '( &216758&7 /lvwdw od '20(1,8 63(&,$/,=$5(,1*,1(5,( &,9,/$ &216758&7 &,9,/( ,1'8675,$/( 6, $*5,&2/(81,9(56,7$7($ 7(+1,&$ &/8- 1$32& Faculté d'Automatique et d'Informatique 26-28 rue G. Baritiu , 400027 Cluj-Napoca, Romania Bureau de doyen - Sala 48, Téléphone: +40-(0)264-40121

2021-2022 planuri de învăţământ fişele disciplinelor 2020-2021 planuri de învăţământ fişele disciplinelor 2019-2020 planuri de învăţământ Departamentul de Masini si Actionari Electrice Sectiunea prezinta informatii referitoare la specializari, planuri de invatamant, orar, fise ale disciplinelor, organizatii studentesti, modalitati de petrecere a timpului liber precum si informatii referitoare la finalizarea studiilor Art.1.1 Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Universității Tehnice din luj-Napoca, numită în continuare UTCN sau universitatea, stabilește cadrul reglementar, structura, modul de organizare, funcționare și conducere al instituției precum și al componentelor organizaționale principale ale acesteia www.etti.utcluj.ro facultatea de electronicĂ, telecomunicaȚii Și tehnologia informaȚiei prelucrarea semnalelor Și imaginilor specializare f Stimati boboci, Stimati studenti, Atasat gasiti Hotararea Senatului nr 1226/10.09.2020 referitor la scenariu de functionare pentru anul universitar 2020-2021. Va dorim mult

Facultatea de Automatica si Calculatoare. Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219 Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-40121 01.10.2017 * anul I va desfăşura activităţi didactice la colegiul HCC - Cetate * anii II, III, IV vor desfăşura toate activităţile didactice la noul sediu al UTCN, vis-a-vis de magazinul AMBIENT, str.Al Ioan Cuza nr. 23 Alba-Iulia

Planuri de Invatamant - Facultatea de Ingineria

Planuri de Invatamant - Facultatea de Liter

Capacitatea de a proiecta sisteme robotizate în diverse industrii [se pune accent pe mediile Delmia ]. Propunerea de valoare: Acest curs abordeaza subiectul integrarii echipamentelor robotice in sistemele de fabricatie moderne. Partea de prelegeri trateaza tendinte globale industriale, economice si sociale (pe baza studiului Megatrends 2025 al companiei Frost&Sullivan), stadiul actual al. Dragi studenți ai UTCN, Vă invitam sa participaţi la webinariile de dezvoltare soft skills organizate de către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UTCN în perioada 6-23 septembrie 2021, în colaborare cu parteneri de pe piaţa muncii (Emerson, BT, BCR, Indeco Soft, One-IT, Intelact Soft, Eaton, Universal Alloy Corporation, s.a. Şcoala doctorală IOSUD-UTCN furnizează sprijinul logistic necesar derulării programului de doctorat, pentru studenții-doctoranzi din 14 domenii. Facultatea de Automatică si Calculatoare oferă programe doctorale în două domenii de doctorat: (1) Ingineria Sistemelor și (2) Calculatoare și Tehnologia informației Invatamant. Programe academice; Planuri de invatamant / Fise discipline; Structura an universitar 2020-2021; Evenimente. Concursul de MATE-INFO. Lista elevilor premiați la Concursul MATE-INFO Ediția a VIII-a, 15 mai 2021; CONCURSUL MATE-INFO Baia Mare 2021 Teme de DIPLOMA / DISERTATIE 2017 2018 Departamentul de Automatica. Structura anului 2017-2018 Structura anului 2016-2017 Consilieri de an Planuri de invatamant + Fisele disciplinelor Catalog online - Preluare note Portal studenti - serviciul de email Servicii. Compartimentul pentru relatia cu mediul economi

Departamentul de Comunicatii - Planuri de invataman

Programul de conversie profesională Matematică (în forma ID) este adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de pregătirea anterioară, absolvenți de studii de licență care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale și didactice pentru a preda disciplina Matematică. Programul permite desfăşurarea activităților. Program secretariat luna august. Programul cu publicul la secretariatul Facultatii de automatica si calculatoare, in perioada 2 - 27 august, este intre orele 9.00 - 13.00. Vineri 01.07.2016 de la ora 14.00 prezentare in Aula Domsa cu titlul : Self - driving Cars, tinuta de prof. Daniela Rus, director CSAIL MIT Gradaţia metrică de referinţă, dispusă de preferinţă simetric faţă de un reper de centrare, trebuie amplasată în zona neutră, lipită de chenar, să aibă lăţimea maximă de 5mm şi se execută cu linie continuă, cu grosimea minimă de 0,5mm. Gradaţia metrică de referinţă trebuie repetată pe fiecare segment de înregistrare, î Conform normelor UTCN 5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului Conform normelor UTCN 6. Competenţele specifice acumulate e e C1 - Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia acţionarilor electric Nivel de studii LICENTA FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI 20/09/2016 INGINERIE SI MANAGEMENT INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA ( LA ALBA IULIA) Listat la : PLAN DE INVATAMANT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 Pag. 2 102.00 Limba italiana I 02 Nota 52 28 24 2.0 DC FAC 103.00 Limba franceza II 0 1 0 Nota0 26 0 14 12 1.0 DC FA

Planuri de Invatamant - Facultatea de Ingineri

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examenul de absolvire, constând în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Documente utile: Plan de invatamant Modul Psihopedagogic Nivel I 2020-2021 . Planuri de învățământ Baia Mare . Planuri de învățământ Cluj-Napoc Planuri de invatamant - Fise discipline; Biblioteca Centrala UTCN (Str. Daicoviciu 15, in curte pe stanga) Sala de Reviste UTCN (Str. Daicoviciu 15, in curte pe stanga) Sala cu Acces UTCN (Str. Observator 32, la intrarea in Complexul Observator) Str. Observatorului nr. 3

29.04.2021 - Decizia BCA 123 din 10.11.2020 cu privire la decontarea de către UTCN a abonamentelor de transport pentru studenți (copy) 26.04.2021 - Activitati remediale - consultatii pentru anul 1 - in cadrul proiectului ROSE-AG 23 In cadrul catedrei a fost lansata Biblioteca Virtuala de Mecatronica. Site-ul bibliotecii este disponibil aici. 01/10/2007 Noile planuri de invatamant pentru specializarile Mecanica Fina, Mecatronica si MMAIMAC (Studii Aprofundate). 20/06/2007 Noi aplicatii pentru Bazele controlului in inginerie - Prof. Dr. Ing. Radu Balan. Inapoi la pagina. Comisia de cercetare a UTCN din 2005 - 2013 Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, Primaria Municipiului Cluj din 2008 - prezent Comisia de Estetica Urbana, Primaria Municipiului Cluj din 2010 - prezent Sem ätur Pagina Currtculum Vitae el Pentru mai muitE informaiii despre Europass accesat' httpl/ieurcpass cedefopeuropa e Articolul referitor la salariile nesimtite de la UTCN, contine o fraza nesimtita care incalca grav deontologia profesiei de jurnalist prin lipsa de informare. Citez din articol: Prodecan la UTCN, Danut Julean, are un venit de 77.960 de la Universitatea Tehnica, iar fiul sau are bursa de la aceeasi institutie de invatamant superior

Universitatea Tehnică, pe val la Bistriţa. Număr record de studenţi în anul întâi şi planuri mari. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN) va începe, joi, la Bistriţa, un nou an universitar cu un număr record de studenţi care plasează oraşul nostru pe primul loc între cele patru locaţii externe ale prestigioasei şcoli de. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu ELTH - Facultatea de Inginerie Electrica, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti. Istoria Facultatii de Inginerie Electrica incepe odata cu infiintarea in 1913, pe langa Universitatea din Bucuresti, a unei scoli de electricieni, transformata apoi in Institutul Electrotehnic. Facultatea de Inginerie Electrica este un membru marcant al. Nivel de studii LICENTA PLAN DE INVATAMANT PENTRU PROMOTIA CARE INCEPE CU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 Pag. 3 Anul : II Forma de verificare Nr.ore/disciplina Credite/sem Disciplina CODUL SI DENUMIREA DISCIPLINEI SEM 1 14 sapt SEM 2 14 sapt E CV Total C Apl St. 1 2 cat tip ind C S L P PR C S L P. Facultatea de Automatică și Calculatoare. Misiunea facultății noastre constă în promovarea învățământului și cercetării în domeniile Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor prin formare inițială, educație continuă și integrare în circuitul de valori universitare. Află mai multe

Planuri de invatamant licenta - Licență - utcluj

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România Decanat: Tel. 0264/401602, Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787 Fax: 0264/41549 Începeți să folosiți gratuit Office 365. Elevii, studenții și profesorii sunt eligibili pentru Office 365 Education gratuit, care include Word, Excel, PowerPoint, OneNote și, acum, Microsoft Teams, precum și instrumente suplimentare pentru ore. Aveți nevoie doar de o adresă de e-mail validă a unei instituții de învățământ Examen de promovare în cariera didactică, anul universitar 2020-2021. Stimate cadre didactice, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca anunță organizarea examenului de. Publicat: Vineri, 07 Mai 2021 15:04. Posturi didactice pe perioadă nedeterminată, 2020-2021 Mijlocas de gramada la rugby, actual rector al UTCN, clujeanul este primul roman care a alergat la o cursa de 100 de kilometri Un om cu zambet larg pe buze, inconjurat de carti si hartii aparent dezordonate, o cana galbena, cu fundul innegrit de vreme, primita de la studenti in urma cu cativa ani, inscriptionata cu litere de-o schioapa, Munteanu

Planuri de Invatamant - Facultatea de Stiint

Planuri de invatamant master - utcluj

Despre eveniment. Universitatea Politehnica din București găzduiește, pentru al 27-lea an consecutiv, faza regională pe Europa de Sud-Est a concursului International Collegiate Programming Contest (ICPC SEERC) în perioada 22-23 Mai 2021. La această ediţie a concursului vor participa online 118 echipe din 53 de universităţi din. 2.500 de absolventi ai UTCN sarbatoresc pe Cluj Arena. Cluj-Napoca / stiri Actualitate. Festivitatea de absolvire a studentilor de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca are loc pe stadionul Cluj Arena. Peste 2.500 de studenti termina facultatea anul acesta, iar dupa festivitate vor iesi in mars prin centrul orasului Un număr de 131 de tineri au absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) - Extensia Bistrița, festivitatea având loc la Sala Polivalentă. Tinerii bistrițeni s-au specializat în robotică, inginerie medicală, inginerie economică industrială, dar și în construcția de mașini și unelte. Facultatea de Inginerie. Fără categorie. Compania SC Brandl-RO SRL din Sibiu dorește să primească în practică/angajeze, pe perioada vacanței de vară, studenți din anii III și IV din cadrul Facultății de Inginerie, în vederea monitorizării producției din companie. Studenții își vor desfășura activitatea în departamentul

Studii de licență: Facultatea de Electronică, Telecomunicatii și Tehnologia Informației pregătește ingineri în două domenii principale, fiecare având unul sau mai multe programe de studii: Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii. Tehnologii și sisteme de telecomunicații - în limba engleză. Ingineria informației Extensii academice. Universitatea Babeș-Bolyai organizează și menține programe de studiu de licență și master și în afara municipiului Cluj-Napoca. Programele de studiu din extensii se supun acelorași condiții de autorizare și acreditare ca orice alt program din UBB. Regulamentul de funcţionare al extensiilor universitare Aprobat. DOCUMENTARY FILMMAKING. [ENGLISH] NOUTĂŢI. (Magyar) ELŐKÉSZÍTŐK SZÍNÉSZET Július 2021. REZULTATE CONCURS POST CS II. Rezultatele concursurilor pentru posturi didactice, IULIE 2021. Tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului - 2021 Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, RUNDA 1, Iulie 2019 (afişare 23.07.2019) + Proces verbal contestatii corectură teste(au fost respinse toate) Rezolvarea testelor la Limba Română din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2018(+Proces verbal contestaţii la BAREM Facultatea de Istorie și Folosofie din Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii la nivel licență, masterat, doctorat și postuniversitar în domeniile Istorie, Filosofie, Științe politice și Relații internaționale